Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane (Magazyny Branżowe - styczeń i luty 2022)
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały opublikowane dane Magazynów Branżowych za styczeń i luty 2022 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl.

Opublikowane zostały również:

1.      deklaracje Miesięczników i Tytułów Rzadkich dotyczące IV kwartału 2021 roku:

- złożone z opóźnieniem: Food-Service Polska (XII ‘21/I ’22), Motosalon Magazyn (XII ‘21/I ‘22), Scooby - Doo! (XII ‘21/I ’22);

- złożone w regulaminowym terminie (Magazyny „niebranżowe”): Auta (31.12.2021-28.02.2022), Auto Świat Katalog (XII ’21/II ’22), Hot Wheels (28.12.2021-17.02.2022);

  1. autokorekty Dzienników, Tygodników i Miesięczników: Dziennik Gazeta Prawna (I-XII ’21), Fakt Gazeta Codzienna (XI ’21), Sieci (I, X, XI ’21), Weranda Country (X ’21), Wiedza i Życie (I, II, III, XI, XII ’21);

3.      autokorekty, w których różnice pomiędzy zmienionymi danymi a wielkościami podanymi w deklaracji przekroczyły próg 1% w średnich miesięcznych najbliższego sumującego parametru (przy spadku wartości tego parametru) i dotyczyły minimalnie 300 egzemplarzy:

- Świat Nauki (VII-XII ’21) – w autokorektach przesunięto część egzemplarzy wykazanych w kategorii sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych i prenumerata wydawnicza indywidualna wydań drukowanych do kategorii inne płatne formy rozpowszechniania wydań drukowanych i egzemplarze nieskierowane do rozpowszechniania, w związku z tym sprzedaż wydań drukowanych spadła o 8,76% w lipcu, 8,80% w sierpniu, 9,04% we wrześniu, 8,45% w październiku, 4,26% w listopadzie, 10,82% w grudniu.

- Wiedza i Życie (IV-X ’21) – w autokorektach przesunięto część egzemplarzy wykazanych w kategorii sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych do kategorii egzemplarze nieskierowane do rozpowszechniania, w związku z tym sprzedaż wydań drukowanych spadła o 2,25% w kwietniu, 3,26% w maju, 3,22% w czerwcu, 2,62% w lipcu, 2,58% w sierpniu, 2,87% we wrześniu, 2,25% w październiku.

  • Do chwili opublikowania danych do Biura PBC nie wpłynęły deklaracje pism: Świat Lekarza (I, II ’22).
  • Ukazało się wydanie łączone styczeń/marzec 2022 dwumiesięcznika Elektrotechnik Automatyk.
  • Dystrybucja nr 3/2021 (wrzesień/grudzień) kwartalnika Sprawny. Marketing została przedłużona do 20 kwietnia 2022 roku.

Więcej aktualnych informacji na temat prasy znajdą Państwo na naszym fanpage'u na Facebooku https://www.facebook.com/PBC.PolskieBadaniaCzytelnictwa/

Biuro PBC

 


Powrót
2023-11-27
Opublikowane dane (Miesięczniki i Tytuły Rzadkie Branżowe - wrzesień 2023, Miesięczniki i Tytuły Rzadkie niebranżowe - III kwartał 2023) »
2023-11-21
Opublikowane dane (Tygodniki i Dwutygodniki - III kwartał 2023) »
2023-11-07
Opublikowane dane (Dzienniki - III kwartał 2023) »
2023-10-23
Opublikowane dane (Magazyny Branżowe - sierpień 2023) »