Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane (Pisma Branżowe - listopad 2021)
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały opublikowane dane Pism Branżowych za listopad 2021 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl.

Opublikowane zostały również:

1.        deklaracje złożone z opóźnieniem:

  • Pism Branżowych: Food-Service Polska (X ’21), Magazyn Ogólnopolski Zagroda (IX/X ’21), Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad (X ’21), Nowoczesna Uprawa (X ’21), Szkółkarstwo (IX/X ’21), Technika Komunalna (IX/X ’21);

·        pism „niebranżowych” (dotyczące III kwartału 2021 roku): Ben 10 Magazyn (IX/X ’21);

2.        autokorekty tygodników: Newsweek Polska (VIII ’21), Tygodnik Poradnik Rolniczy (X ’21).

Do chwili opublikowania danych do Biura PBC nie wpłynęły deklaracje pism: Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad (XI ’21), Sprawny. Marketing (V/VIII ‘21), Wiadomości Rolnicze Polska (X/XI ’21).

Przy kolejnej publikacji danych, zostaną opublikowane deklaracje następujących pism:

  • Elektrotechnik Automatyk – ukazało się wydanie łączone październik/grudzień 2021 r.;
  • Food-Service Polska – ze  względu na okres dystrybucji wydania listopadowego;

·        MM Magazyn Przemysłowy, Nowoczesna Uprawa, Wiadomości Handlowe Miesięcznik Przemysłu i Handlu, Wiadomości Kosmetyczne – ukazały się wydania łączone listopad/grudzień 2021 r.

Numer 3/2021 kwartalnika Sprawny. Marketing został opatrzony datą wydawniczą wrzesień/grudzień, zakończenie dystrybucji planowane jest w połowie marca 2022 roku.

Informujemy również, że na mocy art. 6.8 Regulaminu kontroli rozpowszechniania prasy, w związku z rozwiązaniem umowy, z programu Teleskop online zostały usunięte dane tytułu Będę Mamą za 2021 rok.

Więcej aktualnych informacji na temat prasy znajdą Państwo na naszym fanpage'u na Facebooku https://www.facebook.com/PBC.PolskieBadaniaCzytelnictwa/

Biuro PBC


Powrót
2023-02-06
Opublikowane dane (Dzienniki - IV kwartał 2022) »
2023-01-23
Opublikowane dane (Magazyny Branżowe - listopad 2022) »
2022-12-21
Opublikowane dane (Magazyny Branżowe - październik 2022) »
2022-11-17
Opublikowane dane (Tygodniki i Dwutygodniki - III kwartał 2022, Tygodniki i Dwutygodniki Branżowe - wrzesień 2022) »