Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - sierpień 2021)
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały opublikowane dane miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za sierpień 2021 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl.

Opublikowane zostały również:

  1. autokorekty dzienników: Parkiet Gazeta Giełdy (I-III ’21);
  2. deklaracje złożone z opóźnieniem: Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad (VII ’21), Motosalon Magazyn (VI/VII ’21), Technika Komunalna (V/VI ’21).

·      Do chwili opublikowania danych do Biura PBC nie wpłynęły deklaracje pism: Świat Lekarza (VII, VIII ’21), Własny Biznes Franchising (VIII ’21).

·      Nie ukazały się wydania sierpniowe pism: Ben 10 Magazyn.

·      Wydanie sierpniowe miesięcznika Koncept Magazyn Akademicki nie ukazało się w wersji drukowanej, z powodu pandemii COVID-19 ukazało się wyłącznie w wersji elektronicznej.

·      Ze względu na okres dystrybucji, deklaracje następujących pism nie mogły zostać złożone w regulaminowym terminie do 15 października br. i zostaną opublikowane razem z danymi dzienników za wrzesień 2021 r.: Hotelarz (VIII ’21), Ładny Dom (VII/VIII ’21).

·      Przy publikacji danych miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za wrzesień 2021 r. zostaną opublikowane deklaracje następujących pism:

  • Magazyn L.O.L. Surprise, MM Magazyn Przemysłowy, Tomek i Przyjaciele – ukazały się wydania łączone sierpień/wrzesień 2021 r.;

o       Elektrotechnik Automatyk – ukazało się wydanie łączone lipiec/wrzesień 2021 r.;

o       Technika Komunalna – ze względu na okres dystrybucji wydania lipiec/sierpień 2021 r.

·      Numer 5/2021 miesięcznika Auta został opatrzony datą wydawniczą 27.08.21 - 28.10.21.

·      Ukazało się wydanie łączone lipiec/październik 2021 r. dwumiesięcznika Samo Zdrowie.

Informujemy również, że na mocy pkt 5.21 Regulaminu kontroli nakładu i dystrybucji prasy, w związku z rozwiązaniem umowy, z programu Teleskop online zostały usunięte dane tytułu Piłka Nożna za 2021 rok.

Więcej aktualnych informacji na temat prasy znajdą Państwo na naszym fanpage'u na Facebooku https://www.facebook.com/PBC.PolskieBadaniaCzytelnictwa/

Biuro PBC


Powrót
2023-05-26
Opublikowane dane (Miesięczniki i Tytuły Rzadkie Branżowe - marzec 2023, Miesięczniki i Tytuły Rzadkie niebranżowe - I kwartał 2023) »
2023-05-22
Opublikowane dane (Tygodniki i Dwutygodniki - I kwartał 2023) »
2023-05-08
Opublikowane dane (Dzienniki - I kwartał 2023) »
2023-04-24
Dane opublikowane w programie Teleskop online (Magazyny Branżowe - luty 2023) »