Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - luty 2021)
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały opublikowane dane miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za luty 2021 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl.

Opublikowane zostały również:

1.     deklaracje złożone z opóźnieniem: Motosalon Magazyn (XI/XII ’20), Własny Biznes Franchising (I ’21);

2.     skorygowane deklaracje dzienników, tygodników i miesięczników: Newsweek Polska (XI ’20), SENS (XII ’20), Sieci (II ’20, I ’21), Wysokie Obcasy Extra (XI ‘20), Zwierciadło (XII ’20, I ’21);

3.     autokorekty, w których różnice pomiędzy zmienionymi danymi a wielkościami podanymi w deklaracji przekroczyły próg 1% w średnich miesięcznych najbliższego sumującego parametru (przy spadku wartości tego parametru) i dotyczyły minimalnie 300 egzemplarzy, opisane na podstawie uchwały nr 19/2017 Zarządu ZKDP z 21 września 2017 roku:

- Gazeta Polska Codziennie (VIII ’20) – w autokorekcie przeniesiono część egzemplarzy wykazanych w kategorii sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych do kategorii inne płatne formy rozpowszechniania wydań drukowanych (w 2 wydaniach 8 500 i 9 000 egzemplarzy), w związku z tym średnia sprzedaż wydań drukowanych spadła o 5,64%.

- Parkiet Gazeta Giełdy (IX ’20) – w autokorekcie przeniesiono część egzemplarzy wykazanych w kategorii prenumerata kolporterska wydań drukowanych do kategorii inne płatne formy rozpowszechniania wydań drukowanych (w 9 wydaniach po 567 egzemplarzy), w związku z tym średnia sprzedaż wydań drukowanych spadła o 11,98%.

·    Nie ukazały się wydania lutowe pism: Bravo Sport, Eurostudent, Świat Lekarza.

·   Wydanie lutowe miesięcznika Koncept Magazyn Akademicki nie ukazało się w wersji drukowanej, z powodu pandemii COVID-19 ukazało się wyłącznie w wersji elektronicznej.

·     Ze względu na okres dystrybucji, deklaracje następujących pism nie mogły zostać złożone w regulaminowym terminie do 15 kwietnia br. i zostaną opublikowane razem z danymi dzienników za marzec 2021 r.: Hotelarz (II ’21), LEGO Friends (II ’21), LEGO Ninjago (II ’21).

·    Przy publikacji danych miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za marzec 2021 r. zostaną opublikowane deklaracje następujących pism: Ben 10 Magazyn, Magazyn L.O.L. Surprise, Nick Jr. Magazyn, Tomek i Przyjaciele (ukazały się wydania łączone luty/marzec 2021 r.), Elektrotechnik Automatyk (ukazało się wydanie łączone styczeń/marzec 2021 r.).

·   Numer 2/2021 miesięcznika Auta nr 2/2021 ukazał się jako wydanie łączone oznaczone datą wydawniczą 26.02.2021 - 29.04.2021.

·  Numer 2/2021 miesięcznika Kaczor Donald 2/2021 ukazał się jako wydanie łączone oznaczone datą wydawniczą 23.03.2021 – 20.05.2021.

·    Numer 1/2021 dwumiesięcznika Motosalon Magazyn ukazał się 25 lutego br. i pozostaje w dystrybucji do 28 kwietnia br.

Zgodnie z informacjami aktualnie otrzymanymi od Wydawcy, informujemy, że dane miesięcznika Relaks za 2019, 2020 i styczeń 2021 roku były wykazywane w deklaracjach zgodnie z PDS-em, zamiast zgodnie z datą wydawniczą. W wyniku poprawienia danych w programie Teleskop online nastąpiło przesunięcie danych o jeden miesiąc (dla przykładu nr 1/2020 był wykazany jako styczeń 2020 roku a powinien być wykazany jako luty 2020 roku).

Więcej aktualnych informacji na temat prasy znajdą Państwo na naszym fanpage'u na Facebooku https://www.facebook.com/PBC.PolskieBadaniaCzytelnictwa/

Biuro PBC


Powrót
2021-09-20
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - lipiec 2021) »
2021-09-17
Opublikowane dane (dwutygodniki i tygodniki - lipiec 2021) »
2021-09-03
Opublikowane dane (dzienniki - lipiec 2021) »
2021-08-19
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - czerwiec 2021) »