Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane ZKDP (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - sierpień 2019)
 
Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały opublikowane dane miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za sierpień 2019 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl.

Opublikowane zostały również:

1.    deklaracje miesięczników złożone z opóźnieniem: Poradnik Handlowca (VII ’19), Poradnik Restauratora (VII ’19).

•    Do chwili opublikowania danych do biura ZKDP nie wpłynęły deklaracje pism: A2 Architank (V/VIII ’19), Magazyn Kosmetyki (VII/VIII ’19), Świat Lekarza (VII, VIII ’19), Tesco Magazyn (3.06.19-25.08.19), Własny Biznes Franchising (VIII ’19).

•    Nie ukazały się wydania sierpniowe pism: Eurostudent, Koncept Magazyn Akademicki, Magazyn Życie Handlowe, Praktyczny Przewodnik Detalisty (wydanie specjalne miesięcznika Wiadomości Handlowe Miesięcznik Przemysłu i Handlu), Skarb. 

•    Ze względu na okres dystrybucji, deklaracje następujących pism nie mogły zostać złożone w regulaminowym terminie do 15 października br. i zostaną opublikowane razem z danymi dzienników za wrzesień 2019 r.: Food-Service Polska (VII/VIII ’19), Hotelarz (VIII ’19), Kaczor Donald (VIII ’19), Magazyn L.O.L. Surprise (VII/VIII ’19), Samo Zdrowie (VII/VIII ’19), Słowo Wrocławian (VIII ’19), Szkółkarstwo (VII/VIII ‘19), Świat LEGO. LEGO Friends (VIII ’19), Świnka Peppa Magazyn (VIII ’19), Zabawy i Marzenia z Barbie (VIII ’19).

•    Przy publikacji danych miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za wrzesień 2019 r. zostaną opublikowane deklaracje wydań łączonych sierpień/wrzesień 2019 r. następujących pism: Ben 10 Magazyn, Cartoon Network Magazyn, Magazyn MiniMini, Nick Jr. Magazyn, Scooby - Doo!

•    Z informacji otrzymanych aktualnie od wydawcy wynika, że opublikowana deklaracja za lipiec 2019 roku miesięcznika Inżynier Budownictwa dotyczyła wydania łączonego lipiec/sierpień 2019 roku.

Biuro ZKDP

Powrót
2020-05-20
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - marzec 2020) »
2020-05-19
Opublikowane dane (dwutygodniki - marzec 2020) »
2020-05-19
Opublikowane dane (tygodniki - marzec 2020) »
2020-05-06
Opublikowane dane (dzienniki - marzec 2020) »