Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane ZKDP (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - kwiecień 2019)
 
Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały opublikowane dane miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za kwiecień 2019 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl.

Opublikowane zostały również:

1.       deklaracje miesięczników złożone z opóźnieniem: Ben 10 Magazyn (III ‘19), Miesięcznik Dealer (III ’19), Scooby - Doo! (II ’19);

2.       autokorekty pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku: Zawód: Architekt (I/II ’19).

•    Do chwili opublikowania danych do biura ZKDP nie wpłynęły deklaracje pism: A2 Architank (III/IV ’19), Medycyna Praktyczna (III, IV ’19), Poradnik Handlowca (IV ’19), Poradnik Restauratora (IV ’19), Skarb (IV ’19), Własny Biznes Franchising (IV ’19).
•    Nie ukazały się wydania kwietniowe pism: Ben 10 Magazyn, Eurostudent, Nick Jr. Magazyn, Scooby - Doo!
•    Ze względu na okres dystrybucji, deklaracje następujących pism nie mogły zostać złożone w regulaminowym terminie do 15 czerwca br. i zostaną opublikowane razem z danymi dzienników za maj 2019 r.: Food-Service Polska (IV ’19), Hotelarz (IV ’19), Szkółkarstwo (III/IV ’19).
•    Przy publikacji danych miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za maj 2019 r. zostaną opublikowane deklaracje następujących pism: Cartoon Network Magazyn, Magazyn Kosmetyki, Magazyn MiniMini, Magazyn Życie Handlowe (ukazały się wydania łączone kwiecień/maj 2019 r.), Kuchnia. Magazyn dla Smakoszy (od nr 4/2019 została zmieniona częstotliwość ukazywania się tego tytułu z miesięcznika na dwumiesięcznik).

Biuro ZKDP


Powrót
2020-05-20
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - marzec 2020) »
2020-05-19
Opublikowane dane (dwutygodniki - marzec 2020) »
2020-05-19
Opublikowane dane (tygodniki - marzec 2020) »
2020-05-06
Opublikowane dane (dzienniki - marzec 2020) »