Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane ZKDP (dwutygodniki - luty 2019)
 
     Szanowni Państwo,    
                                                                                    
     informujemy, że zostały opublikowane dane dwutygodników za luty 2019 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl 
 
     1. autokorekty dwutygodników: Pani Domu (I ’19);

     2. autokorekty tygodników i miesięczników: Auto Świat (XI ’18), Farmer (I ’19), Polityka (I ’19), Świat LEGO. LEGO City (I ’19);

     3. autokorekty, w których różnice pomiędzy zmienionymi danymi a wielkościami podanymi w deklaracji przekroczyły próg 1% w średnich miesięcznych najbliższego sumującego parametru (przy spadku wartości tego parametru) i dotyczyły minimalnie 300 egzemplarzy, opisane na podstawie uchwały nr 19/2017 Zarządu ZKDP z 21 września 2017 roku:

     - miesięcznik Forbes.Profit (XI ’18) – w autokorekcie przeniesiono część egzemplarzy wykazanych w kategorii sprzedaż egzemplarzowa wydań drukowanych do kategorii zwroty (418 egzemplarzy) w związku z tym sprzedaż wydań drukowanych spadła o 1,99%.

       Biuro ZKDP

Powrót
2020-05-20
Opublikowane dane (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - marzec 2020) »
2020-05-19
Opublikowane dane (dwutygodniki - marzec 2020) »
2020-05-19
Opublikowane dane (tygodniki - marzec 2020) »
2020-05-06
Opublikowane dane (dzienniki - marzec 2020) »