Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane ZKDP (dwutygodniki - grudzień 2018)
 
   Szanowni Państwo,   
                                                                                     
   informujemy, że zostały opublikowane dane dwutygodników za grudzień 2018 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl 

   1. autokorekty miesięczników: Zdrowie (XI ’18).
   
    Informujemy również, że na mocy pkt 5.21 Regulaminu kontroli ZKDP, z programu Teleskop online zostały usunięte dane pisma Fashion Magazine za 2018 rok. Fashion Group Sp. z o.o. została skreślona z listy członków Związku z powodu uchylania się od opłacania składek członkowskich.
       
    Biuro ZKDP

Powrót
2019-03-20
Opublikowane dane ZKDP (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - styczeń 2019) »
2019-03-18
Opublikowane dane ZKDP (dwutygodniki - styczeń 2019) »
2019-03-18
Opublikowane dane ZKDP (tygodniki - styczeń 2019) »
2019-03-05
Opublikowane dane ZKDP (dzienniki - styczeń 2019) »