Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane ZKDP (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - wrzesień 2018)
 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zostały opublikowane dane miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za wrzesień 2018 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl.

Opublikowane zostały również:

1.      1. autokorekty pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku, złożone w wyniku kontroli wstępnej, przeprowadzonej na podstawie pkt 2.7.9 Regulaminu kontroli ZKDP: Nowoczesna Uprawa (VI, VII, VIII ’18).

Do chwili opublikowania danych do biura ZKDP nie wpłynęły deklaracje pism: Charaktery (IX ’18), Fashion Magazine (VII/VIII ’18), Medycyna Praktyczna (VII/VIII, IX ’18), Poradnik Handlowca (IX ’18), Poradnik Restauratora (IX ’18), Słowo Wrocławian (IX ’18).

Przy publikacji danych miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za październik 2018 r. zostanie opublikowana deklaracja wydania łączonego wrzesień/październik 2018 roku miesięcznika Nick Jr. Magazyn.

Nie ukazały się wydania wrześniowe pism: Eurostudent, Koncept Magazyn Akademicki, Na Zdrowie. Manager Apteki, Praktyczny Przewodnik Detalisty (wydanie specjalne miesięcznika Wiadomości Handlowe Miesięcznik Przemysłu i Handlu).

Biuro ZKDP


Powrót
2019-08-21
Opublikowane dane ZKDP (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - czerwiec 2019) »
2019-08-19
Opublikowane dane ZKDP (dwutygodniki - czerwiec 2019) »
2019-08-19
Opublikowane dane ZKDP (tygodniki - czerwiec 2019) »
2019-08-05
Opublikowane dane ZKDP (dzienniki - czerwiec 2019) »