Zaloguj się    @ EN
Dane ZKDP (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku – luty 2018 r.)
 
    Szanowni Państwo,
    informujemy, że zostały opublikowane dane miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za luty 2018 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl.

    Opublikowane zostały również:
1. deklaracje złożone z opóźnieniem: Rynek Zabawek (I ’18)
2. autokorekty miesięczników: My Company Polska (I ’18)

    Do chwili opublikowania danych do biura ZKDP nie wpłynęły deklaracje pism: Fashion Magazine (XI/XII ’17, I/II ’18), Kurier Drzewny (XII ’17, I, II ’18), Łowiec Polski (II ’18), Medycyna Praktyczna (I, II ’18).

    Przy publikacji danych miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za marzec 2018 r. zostaną opublikowane deklaracje wydań łączonych luty/marzec 2018 roku następujących pism: Ben 10 Magazyn, Magazyn Mia and Me, Newsweek Polska Historia, Nick Jr. Magazyn.

Nie ukazały się wydania lutowe pism: Świat Lekarza.


Biuro ZKDP

Powrót
2018-05-18
Opublikowane dane ZKDP (tygodniki - marzec 2018) »
2018-05-10
Dane ZKDP (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku – luty 2018 r.) »
2018-05-08
Opublikowane dane ZKDP (dzienniki - marzec 2018) »
2018-05-07
Opublikowane dane ZKDP (dwutygodniki - luty 2018) »