Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane ZKDP (tygodniki - luty 2017)
 
     Szanowni Państwo,

      informujemy, że został opublikowany biuletyn tygodników za luty 2017 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl

     W biuletynie opublikowane zostały również:

     1. deklaracje tygodników złożone z opóźnieniem: Dodatek Telewizyjny do Twojej Gazety (I ’17), Telewidz (I ’17);

     2. autokorekty tygodników: Auto Świat (XI ’16), Newsweek Polska (XI ’16);

     3. autokorekty tygodników złożone w wyniku kontroli wstępnej, przeprowadzonej na podstawie pkt 2.7.9 Regulaminu kontroli ZKDP: Fakty i Mity (X, XI, XII ’16);

     4. deklaracje złożone z opóźnieniem miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku: Czas Wina (XII ’16/I ‘17), Skarb (I ’17);

     5. autokorekty miesięczników: My Company Polska (I ’17).

      Do chwili zamknięcia biuletynu do Biura ZKDP nie wpłynęły deklaracje tygodników: Dodatek Telewizyjny Do Twojej Gazety, Telewidz.

       Biuro ZKDPPowrót
2017-12-11
Opublikowane dane ZKDP (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku – wrzesień 2017 r.) »
2017-12-05
Opublikowane dane ZKDP (dzienniki - październik 2017) »
2017-12-04
Opublikowane dane ZKDP (dwutygodniki - wrzesień 2017) »
2017-11-27
Wyniki kontroli za 2016 rok »