Zaloguj się    @ EN
Opublikowane dane ZKDP (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - styczeń 2017)
 
     Szanowni Państwo,

     informujemy, że został opublikowany biuletyn miesięczników i pism ukazujących się rzadziej niż dziesięć razy w roku za styczeń 2017 roku w programie Teleskop online. Dane dostępne są pod adresem www.teleskop.org.pl.

     W biuletynie opublikowane zostały również:
     1. deklaracje złożone z opóźnieniem: Cartoon Network Magazyn (XI/XII ’16), Muscular Development (XI/XII ’16), Nowy Przemysł – Miesięcznik Gospodarczy (XII ’16), Przepis na Ogród Ekstra (X/XII ’16), Pyszne (XII ’16).

     2. autokorekty: Chłodnictwo & Klimatyzacja (I, III, IV, V, VI, VII, IX ’16), CKM - Czasopismo Każdego Mężczyzny (I – XII ’16), Działkowiec (I, II, VIII ’16), Esquire MAN AT HIS BEST (III/IV ’16), Harpers Bazaar (III ’16), Hot Moda (I, III, IV, VI, VII ’16), Joy (II – IV ’16), Motosalon Magazyn (III/IV ’16), Mój Ogródek (II, III ’16), My Company Polska (V, VI, VIII, IX ’16), Playboy (IV ’16), Top Agrar Polska (V, IX ’16).

     3. autokorekty tygodników: Tygodnik Siedlecki – Magazyn (VI, VII, X, XI, XII ’16), W Sieci (II ’16).

     W wyniku autokorekt z programu Teleskop online zostały usunięte deklaracje dwumiesięcznika Przepis na Ogród Ekstra za lipiec i wrzesień 2016 roku. W bieżącym biuletynie publikowana jest zaległa deklaracja tego tytułu za październik/grudzień 2016 roku.  

     Do chwili zamknięcia biuletynu do biura ZKDP nie wpłynęły deklaracje pism: Czas Wina, Kurier Drzewny, Medycyna Praktyczna, Skarb.

     Nie ukazały się styczniowe wydania pism: Eurostudent, Magazyn Mia and Me, Na Zdrowie. Manager Apteki, Pingwiny z Madagaskaru, Świat Lekarza, Twój Maluszek.
Nie ukazało się wydanie grudzień 2016/styczeń 2017 dwumiesięcznika Gazeta Rolnicza Nasza Rola.

     W kolejnym biuletynie (luty 2017) zostaną opublikowane deklaracje następujących pism: Cukiernictwo i Piekarstwo, Dbam o Zdrowie DOZ Magazyn, Harpers Bazaar, Hot Moda, Magazyn Kosmetyki, Magazyn Życie Handlowe, Miesięcznik Dealer, Press, Raport Rolny, Shape, Weterynaria w Praktyce, Wiadomości Rolnicze Polska (ukazały się wydania łączone styczeń/luty 2017), Magazyn MiniMini (wydanie styczeń 2017 pozostawało w dystrybucji do 17 marca 2017 roku, nie ukazało się wydanie lutowe).

     Z aktualnie otrzymanych informacji od wydawcy wynika, że wydanie listopad/grudzień 2016 (numer 5/16) miesięcznika Cartoon Network Magazyn pozostawało w dystrybucji do 14 grudnia 2016 roku. Kolejny numer tego miesięcznika (6/16) został opatrzony datą wydawniczą grudzień 2016/styczeń 2017 (obie deklaracje są publikowane w bieżącym biuletynie).


     Informujemy, że w wyniku kontroli wstępnej przeprowadzonej na podstawie pkt 2.7.9 Regulaminu kontroli ZKDP, dane dla pisma Koncept Magazyn Akademicki za okres październik – grudzień 2016 zostały potwierdzone.
W programie Teleskop online zostały opublikowane wyniki kontroli miesięcznika Tomek i Przyjaciele, przeprowadzonej przy ponownym zgłoszeniu tytułu do rejestru ZKDP, za okres od stycznia do grudnia 2016 roku.

     Informujemy również, że na mocy pkt 5.21 Regulaminu kontroli ZKDP, z programu Teleskop online zostały usunięte dane pism: Co Tydzień (Co Tydzień (Jaworzno), Co Tydzień (Mysłowice, Imielin, Chełm Śląski)), Kulisy Powiatu – Kluczbork – Olesno, Logistyka a Jakość, Modernizator, Nowa Gazeta Praska, Nowoczesny Magazyn za 2016 rok.


Powrót
2018-06-07
Opublikowane dane ZKDP (miesięczniki i pisma ukazujące się rzadziej niż dziesięć razy w roku - marzec 2018) »
2018-06-05
Opublikowane dane ZKDP (dzienniki - kwiecień 2018) »
2018-06-04
Opublikowane dane ZKDP (dwutygodniki - marzec 2018) »
2018-05-18
Opublikowane dane ZKDP (tygodniki - marzec 2018) »